Soutěž o exkluzivní hokejový zážitek – buď
VIP hostem na čtvrtfinále v O2 aréně 23. května

2024! Celé to budeš sledovat ze sedaček
umístěných v klubovém patře vedle skyboxů
uprostřed nad hrací plochou. Navíc se můžeš
občerstvit díky bohatému cateringu během
zápasu.

Výherní pozvání je pro tebe a jeden doprovod!

Chceš vyhrát? Je to snadné – zapoj se do soutěže na Instagramu.

Stačí udělat jen 4 kroky:

 • Dej like našemu vybranému příspěvku na Instagramu.
 • Označ v komentáři jednoho svého přítele.
 • Začni sledovat účet @ox_point na Instagramu.
 • Přesdílej náš příspěvek ve svých stories.


Deadline je 19. května 2024 v 19:00 hodin.

Vyhlášení vítěze můžeš sledovat živě na Instagramu:

 • Datum:  20. května v 15:00 hodin
 • Místo:  Instagram
 • Platforma pro losování:  Rafflys
Po vyhlášení nás výherce pro vyzvednutí výhry neodkladně kontaktuje soukromou zprávou na Instagramu. Pokud se nám výherce tímto způsobem nepřihlásí do 21. května 2024 do 15:00 hodin, provedeme nové losování ve stejném formátu v náhradním termínu 21. května v 16:00 hodin. Více informací najdeš v Pravidlech.

CHCEŠ VYHRÁT VÍC?

Při vyzvednutí balíčku nebo uschování zavazadla v OX Pointu můžeš narazit na skvělé hokejové dárky pro české Fans – dresy, šály, puky, klobouky, trubky i BAM BAM tyče. Do 23. května 2024 můžeš najít kterýkoliv z nich. Máš jich tam celkem 1000!
Můžeš vyhrát i vícekrát, ale ve výherní schránce je vždy jen jeden dárek.

Tvoje šance přichází, jakmile využiješ OX Point!

DRES

ŠÁLA

PUK

KLOBOUK

FANDICÍ RUKA

TRUBKA

BAM BAM TYČE

Na Instagramu sleduj naše videa. Podívej se, jak ostatní objevují hokejové dárky!

Připoj se k nám a nechej se překvapit vším, co můžeš získat v OX Pointu!

Pravidla soutěže „Zbav se starostí a jdi na hokej“

(dále jako „Pravidla“)

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem soutěže je OX Point a.s., se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, IČO 09752251, zapsaná pod spisovou značkou B 25847 u Městského soudu v Praze (dále jako „pořadatel“).
  Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: info@oxpoint.cz
 2. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže Zbav se starostí a jdi na hokej, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.
 3. Pořadatel tímto prohlašuje, že:
  • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Instagram a nijak s ní nesouvisí;
  • společnosti Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

B. PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
  • soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Instagram;
  • dodržování podmínek sítě Instagram po celou dobu trvání soutěže.
 2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.
 3. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

 1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání:
  1. Dát like na pořadatelský příspěvek k soutěži na instagramovém účtu @ox_point
  2. Označit v komentářích pořadatelského příspěvku k soutěži na instagramovém účtu @ox_point jednoho svého přítele.
  3. Začít sledovat účet @ox_point na Instagramu.
  4. Přesdílet ve svých stories pořadatelský příspěvek k soutěži z instagramového účtu @ox_point.
 2. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 19. května 2024 19:00 hod. Výherce pořadatel vyhlásí dne 20. května v 15:00 hodin v příspěvku na instagramovém účtu @ox_point.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:
  • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
  • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
  • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.
 4. Soutěž má jednoho výherce, který získá tuto výhru: stane se VIP hostem pořadatele na čtvrtfinále v O2 aréně v Praze dne 23. května 2024 a to včetně jedné osoby, kterou si přivede. Jedná se o sedačky umístěné v klubovém patře vedle skyboxů uprostřed nad hrací plochou s nárokem na catering v průběhu celého čtvrtfinále. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.
 5. Výherce soutěže bude vylosovaný náhodně pomocí nástroje Rafflys. Případně Výherce soutěže bude vybrán pořadatelem podle toho, zda a jak splnil zadání soutěže. Výběr výherce je na uvážení pořadatele.
 6. Po vyhlášení výherce tento neodkladně kontaktuje pořadatele soukromou zprávou na Instagramu takto: napíše mu do zprávy na Instagramu a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí do 21. května 2024 do 15:00 hodin, provede pořadatel dne 21. května 2024 v 16:00 hodin nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce nebo výhru si ponechá pořadatel.
 7. Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do dne 21. května 2024 v 16:00 hodin nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce nebo výhru si ponechá pořadatel.
 8. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
 9. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.
 2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:
  • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Instagram, emailovou adresu a telefonní číslo (u výherců);
  • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
  • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
  • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
  • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

  Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů: 
  Jiří Bernatík, e-mail: jiri.bernatik@conteg.cz

 3. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

V Praze dne 17. dubna 2024